Vi leverer rett kompetanse på rett stad!

Møre Personal AS er leverandør av personelltenester innan industriservice og entreprenørverksemd og har over 20 års erfaring i bransjen.  

Verksemda sin kjerneaktivitet er utleige av arbeidskraft til industri og skipsindustri i Møre og Romsdal og omegn.