Utleie av av personell

Kvalitet, nøyaktighet og funksjonalitet forutsetter godt kvalifisert personell samt riktig produksjonsutstyr. Vi har personell med riktig kompetanse på rett sted, samt at vi hele tiden investerer i utstyr som gjør at vi kan tilfredsstille de kvalitetskrav kunden stiller. 

Vi kan blant annet tilby kvalifisert personell innenfor følgende områder:

  • Industrimekaniker
  • Rørarbeid
  • Plate / sveis
  • Byggmontering
  • Skipsutrustning
  • Reparasjon / vedlikehold marinaanlegg